Porträtt Tobbias I Ivangorod Ronja Rövardotter

Tobias Stål

2000
MOTIVERING

Teater är ett arbete där många delar ska sammanföras på vägen mot en premiär. För att åstadkomma detta krävs kreativitet och skaparlust som flödar över gränserna mellan de olika områden som bygger den värld och det land som vi kallar teater. Årets Lysmask går till en person som genom sitt arbete inom Lyset visat på ett gränslöst sinnelag. Hans innerliga intresse, nyfikenhet att utforska teaterns olika landområden har tagit honom ut på en resa där avstånd aldrig varit för långa och där inga gränser varit omöjliga att korsa. Det verkar inte spela någon som helst roll hur långt bort han befinner sig i rymderna för vi kan ändå här på moderskeppet höra hur hans hjärta slår för Lyset. För att han sprider ljuset vi ser, för ljudet vi hör och för att han aldrig verkar närma sig något slutspel i sitt engagemang med teaterföreningen Lyset går årets Lysmask till Tobias Stål.