Teaterföreningen Lyset

Teaterföreningen Lyset är en förening som arbetar för bevarandet och utvecklande av teatern i Karlskoga med omnejd. Teaterföreningen Lyset bedriver amatörteaterverksamhet och arrangerar gästspel.

Tidigare Produktioner

Historik

Lysmasken

Tidigare Produktioner

År

Titel

Regi

Lysmasken

Som ett tack till någon enskild eller grupp som bidragit till Teaterföreningen Lysets utveckling utdelas sedan 1996 årligen en Lysmask. Utmärkelsen har jämte en motivering, i de flesta fall även utgjorts av ett konstverk signerat Karlskogakonstnären Dan Lekberg. Tillkännagivandet av Lysmasken äger i regel rum i samband med Teaterföreningen Lysets årsmöte i mars månad.


Årets Lysmask på kungsteatern.

År 2003 kommer att gå till historien som det år då allt skulle vara en double. Det var då Teaterföreningen Lyset lyste både västerut med en ”Double Irish” och österut med en ”Double Ronja”. Så varför inte då passa på att också dela ut en ”Double Lysmask” när det nu fanns två så självklara pristagare. Lysmasken 2003 gick till både Marcus Carlsson och Jenny Henriksson.

LYSMASKAR GENOM ÅREN

 • 2016 Stefan Almstedt

 • 2015 Lennart Winberg

 • 2014 Birgitta Söderman

 • 2013 Mats Ericsson

 • 2012 Gustaf Deinoff

 • 2011 Irene Bjuhr

 • 2010 Heinrich Vogelmann

 • 2009 Gunilla Karlsson

 • 2008 Gerd Piscator

 • 2007 Lena Söderberg

 • 2006 Jennifer Ljusterås

 • 2005 Olle Söderberg

 • 2004 Peter Eriksson

 • 2003 Marcus Carlsson & Jenny Henriksson

 • 2002 Sylwia Rakowska

 • 2001 Karlsdals Byalag

 • 2000 Tobias Stål

 • 1999 Lars Jansson

 • 1998 Eva Dällerud

 • 1997 Janne Henriksson

 • 1996 Peter Krantz

Lysets historia

1982–1983 gjorde fritidsgården Skrantahuset i Karlskoga ett teaterprojekt med arbetslösa och ungdomar som blev uppskattat och uppmärksammat. Teaterverksamheten fortsatte under ledning av personal på Skrantahuset. Förutom teater fanns också musikverksamhet och hantverk.

Efter ett stort teaterprojekt, ”Innerst inne” 1986, bildade teateramatörerna Culturföreningen Lyset (1996 bytte föreningen namn till Amatörteaterföreningen Lyset). Ett par år senare döptes Skrantahuset om till Kulturhuset.

1994 var all verksamhet på Kulturhuset inriktad på teater och Kulturhuset flyttade till nya lokaler i Folkets Hus och bytte namn till Teaterhuset. På Teaterhuset hade man då personal som arbetade med teaterutbildning i skolor, regissör som arbetade med Lysets amatörer, produktion, scenografi, teatermusik, kostym och rekvisita. Tillsammans med Lysets amatörer gjorde man flera teaterproduktioner varje år, däribland stora sommarspel i Granbergsdals Hytta.

1994 behövde amatörteatern en ny scen och en gammal biograflokal ställdes till Lyset förfogande. Lokalen döptes till Kungsteatern, som efter gemensamma ansträngningar av Teaterhuset och Lyset idag är länets i särklass bästa amatörteaterscen, den passar också Riksteaterns och Länsteaterns mindre produktioner, som gjort en del gästspel på Kungsteatern.

1995 blev Teaterhuset en del i Karlskoga kommuns Kulturskola och idag bedriver man teaterutbildning i skolan samt har frivilligverksamhet för barn och ungdom. Personalen arbetar också med många av Lysets produktioner i form av regi, produktion, kostym och rekvisita. Kulturskolan/Teaterhuset samarbetar med de andra verksamheterna som finns på Kulturskolan, musik, dans, sång, bild, för teatern.

Milstolpar och tiden före Lysets historia

 • 2006: Teaterföreningen Lyset firar 20 år!

 • 2003: Ronja Rövardotter spelas i Estland och Ryssland.

 • 1999: Amatörteaterföreningen och Karlskoga teaterförening slås ihop till Teaterföreningen Lyset.

 • 1996: Culturföreningen Lyset byter namn till Amatörteaterföreningen Lyset. En amatörteaterfestival, ATR-riks, äger rum i Karlskoga.

 • 1995: Musikskolan blir Kulturskola och Teaterhuset ansluts dit.

 • 1994: Första pjäsen på Kungsteatern: Till Julia.

 • 1994: Teaterhuset flyttar in i Folkets hus. Kulturhuset byter namn till Teaterhuset.

 • 1991: Första sommarspelet i Granbergsdals hytta: Ringaren i Notre Dame.

 • 1986: Projektet ”Innerst inne” med bl a Lysistrate spelas. Culturföreningen Lyset bildas.

 • 1984: Skranta Fritidsgård blev kulturhus och bytte namn till Skrantahuset.

 • 1983: Första musikteaterprojektet blev Drömmar om guld.

 • 1980–1983: Life is a Cabarét- Cabaretverksamhet. Rolf Birgersson som drivande eldsjäl och Peter Krantz med flera som ledare i Folkets Hus/ Folkets park.

 • 1970-tal: Teaterverkstaden är en del av Skranta fritidsgård.

Kontakt

Biljetter

.

Biljetter till våra arrangemang och till våra gästspel köper du på Turistbyrån i Karlskoga eller en timma innan föreställning vid respektive spelplats – Du kan även få information på Lysets telefon: 073-937 52 48
Karlskoga Turistbyrå: Kungsvägen 34, tel 0586-216100

.

Hitta

.