Porträtt

Peter Krantz

1996
MOTIVERING

Genom att blanda kunskap, djupt engagemang och intresse för teatern, med envishet, humor, humanism, omåttlig energi och ibland total galenskap har han i allra högsta grad visat sig värdig den första Lysmasken.