DSC0013

Matz Ericson

2013
MOTIVERING

I Teaterföreningen Lysets mål står att Lyset skall vara en förening som arbetar för bevarandet och utvecklandet av teatern i Karlskoga med omnejd.

Årets Lysmaskmottagare är en person som sedan medlemskapet i föreningen arbetat med dessa mål som en ledstjärna och även bidragit till att Teaterföreningen Lyset idag har en tydlig organisation och struktur.

Att driva en teaterförening kräver mycket arbete. Det ideella föreningsarbetet är krävande och mycket tid går till repetitioner, föreställningar, produktionsarbete och att anordna professionella gästspel. För att teaterverksamheten i Karlskoga ska utvecklas krävs, i en tid med begränsade ekonomiska resurser, ett stort samarbete med olika aktörer.

Det nära samarbetet med Kulturskolan är en förutsättning för teaterproduktionerna. Samarbete med andra aktörer och föreningar ökar även möjligheterna till ett attraktivt teaterutbud i Karlskoga. 

Årets Lysmaskmottagare har sett möjligheten i att ge människor, som står utanför arbetsmarknaden, ett arbete på teatern och samtidigt ge Lyset och Kungsteatern den arbetskraft som de ideella krafterna inte räcker till för. Detta samarbete med arbetsförmedlingen har gjort det möjligt för föreningen att ha anställd personal.

Det kan vara en svår uppgift att organisera arbetsuppgifter i en verksamhet som präglas av arbetsmässiga upp- och nedgångar i samband med teaterproduktioner. Men tack vare möjligheten till anställningar och samverkan med arbetsförmedlingen har föreningen kunnat genomföra många arbetsinsatser som annars inte skulle vara möjliga. Det gäller i samband med ett stort antal produktioner de senaste verksamhetsåren, exempelvis sommarspelen En Midsommarnattsdröm och Madicken och på Kungsteatern En uppstoppad hund, Solapan och Hemsöborna samt Kulturskolans Ung Teater. Att som förening ha ett stort arbetsgivareansvar kräver mycket arbete och engagemang från framför allt ordföranden som har det yttersta ansvaret.

Årets Lysmaskmottagare har visat på stort engagemang och förmåga att utveckla styrelsearbetet och organisationen inom föreningen. Det vid sidan om hans politiska erfarenheter, kunskap och nätverk, har varit en stor tillgång för

Teaterföreningen Lyset. För att han har sett möjligheterna att organisatoriskt utveckla föreningen och för sitt arbete som ordförande i Teaterföreningen Lyset tilldelas Matz Ericsson 2013 års Lysmask.