Krymplingen Från Innishman

Marcus Carlsson

2003
MOTIVERING

År 2003 kommer att gå till historien som det år då allt skulle vara en double. Det var då Teaterföreningen Lyset lyste både västerut med en ”Double Irish” och österut med en ”Double Ronja”. Så varför inte då passa på att också dela ut en ”Double Lysmask” när det nu fanns två så självklara pristagare.

Båda dessa värdiga pristagare har med lust och glädje arbetat för Teaterförening Lysets utveckling och varit ett föredöme för många andra genom åren genom sitt stora engagemang för att Lysets medlemmar ska kunna trivas och beredas möjligheter att spela teater.

De har båda genom åren framgångsrikt medverkat i många av Lysets produktioner som skådespelare.

Men deras respektive begåvning har inte bara begränsat sig till skådespelarens utan även till två andra viktiga områden som i hög grad bidragit till att öka den konstnärliga kvaliteten i Lysets produktioner.

Den konstnärliga kvalitén är alltid beroende av medlemmarnas egna kreativa initiativ och förmågan till att organisera och driva sina projekt. Våra två pristagare har drivits av en vilja att utveckla sig själva och genom detta arbete gett många av Lysets medlemmar tillfälle till utveckling och ny kunskap.

Tillsammans har dom båda 26 teaterår bakom sig och är följaktligen några av Lysets veteraner men också några av de yngsta pristagarna genom åren.

Tala om dubbel lust, dubbel kraft och dubbel glädje när vi nu tillkännager 2003 års Lysmasksvinnare:

Han har vid sidan av sitt fina skådespeleri i pjäser som ”Blodsbröder”, ”Gökboet”,

”Ronja Rövardotter”, ”Som ni vill ha det” och Krymplingen på Inishmaan verkat som regissör, eldsjäl, igångsättare och pådrivare för den ”unga teatern” inom Lyset. Utan denne unge teaterveteran som började sin karriär vid fem års ålder skulle det inte finnas någon ungdomssektion i föreningen Lyset. Han är den som både dramatiserat, regisserat föreställningarna ”Young ones”, ”En vampyrs bekännelse”, ”Vinterverk” och ”Bottom” i vilka han själv också skådespelade. Värt att nämnas speciellt är också den begåvade regin av föreställningen Kentauer.

Tack för allt du gjort för Lyset och ungdomsteatern.

Lysmasken 2003 är din, Marcus Karlsson