Ly 021

Lennart Winberg

2015
MOTIVERING

Teater är en förgänglig konstform som uppstår i mötet med publiken här och nu. Men långt före det har en grupp människor samlas kring en pjäs, repetitioner och produktionen har dragit i gång. Premiären och de antal föreställningar som är planerade genomförs.

När den sista lampan slocknat efter den sista föreställningen och applåderna tystnat så är livet som uppstått i skådespelarnas gestaltningar och tolkning, illusionen, magin borta. Många är de människor som genom åren spelat teater i Teaterföreningen Lyset. Några vid enstaka tillfällen, några vid flertalet tillfällen och några vid otaliga tillfällen. Vi möts och skiljs åt men förhoppningsvis har de som möts fina minnen och erfarenheter av det arbete som gjorts. Att en verksamhet såsom Teaterföreningen Lysets föreställningar och även Kulturskolans barn och Ungdomsteaterverksamhet är värd att dokumentera är givet.

Årets Lysmask har genom sitt arbete bidragit till att när scenljuset slocknar för sista gången så finns fortfarande en spotlight, ett ljus kvar som riktas mot det som varit i form av inspelade föreställningar. Han har filmat, arbetat vid klippbordet, för att främst dokumentera föreställningsverksamheten och ge deltagarna en inspelad version av den sceniska upplevelsen som de efter många år kan ha nöje av att se och minnas sin tid Teaterföreningen Lyset.

Förutom detta har han även gjort många fina rollgestaltningar genom åren. Han har både varit Pastor, VD och inneboende men den allra första var som Spegelriddaren i Mannen från La Mancha 2004.

För att han för oss alla håller upp en spegel av den tid som varit genom sitt arbete med att filma och dokumentera Lysets och Kulturskolans föreställningar tilldelas Lennart Winberg 2015 års Lysmask