Jenny Hårstad

2003
MOTIVERING

År 2003 kommer att gå till historien som det år då allt skulle

vara en double. Det var då Teaterföreningen Lyset lyste både västerut med en ”Double Irish” och österut med en ”Double Ronja”. Så varför inte då passa på att också dela ut en ”Double Lysmask” när det nu fanns två så självklara pristagare.

Båda dessa värdiga pristagare har med lust och glädje arbetat för Teaterförening Lysets utveckling och varit ett föredöme för många andra genom åren genom sitt stora engagemang för att Lysets medlemmar ska kunna trivas och beredas möjligheter att spela teater.

De har båda genom åren framgångsrikt medverkat i många av Lysets produktioner som skådespelare.

Men deras respektive begåvning har inte bara begränsat sig till skådespelarens utan även till två andra viktiga områden som i hög grad bidragit till att öka den konstnärliga kvaliteten i Lysets produktioner.

Den konstnärliga kvalitén är alltid beroende av medlemmarnas egna kreativa initiativ och förmågan till att organisera och driva sina projekt. Våra två pristagare har drivits av en vilja att utveckla sig själva och genom detta arbete gett många av Lysets medlemmar tillfälle till utveckling och ny kunskap.

Tillsammans har dom båda 26 teaterår bakom sig och är följaktligen några av Lysets veteraner men också några av de yngsta pristagarna genom åren.

Tala om dubbel lust, dubbel kraft och dubbel glädje när vi nu tillkännager 2003 års Lysmasksvinnare:

Hon har vid sidan av sitt fina skådespeleri i pjäser som ”Vi betalar inte”, ”Gökboet”, ”Evelyns resa” och ”Hjälten på den gröna ön” också bidragit till att även andra skådespelare fått ett ansikte. Hon är den som i föreningen utvecklat och organiserat sminkhanteringen och gjort att vi idag har en hög nivå på smink och mask.

Publiken har sett det i många av våra produktioner genom åren, då hon lärt sig behärska allt från ”rumpnissenäsor” till ”spruckna skallar” och ”utklädda karlar”.

Det är tack vare henne som vi alla, precis som Christy Mahon i ”Hjälten på den Gröna ön” , kan säga: ”Jag ser ju riktigt bra ut, det var fan till spegel vi hade hemma den kunde göra en ängel skev i ansiktet” eller varför inte i det sammanhanget också citera Mammy i Krymplingen på Inishmaan: ”Så mycket väsen för en utklädd karl”.

Tack för allt du gjort för Lyset och för att du gett oss våra ansikten.

Lysmasken 2003 är din, Jenny Henriksson