Jan Henriksson

Janne Henriksson

1997
MOTIVERING

1997 års Lysmask går till en person som genom sin inställning visar att varje del i ett teaterarbete är viktig för att premiärer skall kunna nås, och för att amatörteaterföreningen Lyset skall kunna utvecklas.

I det kollektiva arbete som krävs för att bygga amatörteater fordras en stor satsning av ideella krafter. I detta kollektiv är alla individuella satsningar värd en uppskattning och utmärkelse. När även de mest intresserade och de mest ideella kommer till en gräns där krafterna sinar, då äger denna person en förunderlig styrka och vilja att ta sig över till en värld som inte känner några gränser.

När vi alla, med hjälp av den låga som heter teater, når gränsen för vad var och en orkar finns denne person alltid där, ställer upp, lyser vår väg och hjälper oss framåt.

Årets lysmask, går till en person som behärskar såväl glansen i strålkastarljuset som arbetet i det tysta bakom scen.

För tio år sedan ställdes ett krav för att stå på teaterscenen – att få vara repliklös. Idag är rollandskapet gränslöst, inga utmaningar räds. Genom åren har många roller tolkats i skepnader som morbröder, sjuksystrar, poeter, vattenförsäljare och inte minst den danske prinsen.

Mina vänner, mina vänner, och även ni gott folk som sitter häromkring, att få eller inte få, det är frågan. Han får! Årets Lysmask går, i detta nådens år 1997, till Janne Henriksson. För att du alltid finns där och för att du är så sanslöst gränslös.

Med stort tack och utan reservationer går 1997 års Lysmask till Janne Henriksson.