Porträtt

Gunilla Orvelius

2017
MOTIVERING

Om man inte, som Oscar säger i Fanny och Alexander, älskar den här lilla världen,

och tycker om människorna så går det inte att nå ett gott resultat med en teaterföreställning. Och visst blev väl vår teater, med vår Lysmasks inspirerande arbete, ett rum av ordning, omsorg och kärlek. Det rummet har 2017 års Lysmask lyckats skapa på ett lysande sätt. Inte bara en gång. Utan två!

Vi måste vara rädda om vår teater, säger Emmelie Ekdahl, och just det, var en av anledningarna till att teaterföreningen Lyset ville jobba med årets Lysmask.

Alltid inspirerande och kunnig. Alltid väl förberedd. Med glädje, energi och struktur lämnas inget åt slumpen.

I hennes arbete behandlas alla lika och möts med respekt oavsett ålder och erfarenhet. Hon delar tryggt med sig av sin erfarenhet både som skådespelare och regissör och är dessutom en mycket välformulerad personinstruktör

Utanför väggarna på vår lilla Kungsteater i Karlskoga finns den stora världen.

I vår Lysmasks fasta regihand har vi, inte bara för en sekund, utan i två föreställningar om vardera 3 timmar inklusive paus, lyckats spegla både Karlssons och Madame Floods och den stora familjen Ekdahls värld.

Allt enligt vår publik, våra kritiker och oss själva. Och det vi lärt och förstått under timmar av repetition och föreställningar kommer garanterat att utveckla och inspirera det fortsatta framtida teaterarbetet.

För sitt inspirerande och utvecklande regi arbete med Hemsöborna av August Strindberg och Fanny och Alexander av Ingmar Bergman tilldelas Gunilla Orvelius 2017 års Lysmask.