Bella

Bella Vehkamäki

2019
MOTIVERING

Årets Lysmask går till en person som visat stort engagemang för föreningens olika verksamhetsområden kring egna produktioner och gästspel. Det var många år sedan årets Lysmask tog sina första steg in på teaterns tiljor. Först som ung teaterelev i Kulturskolans regi och sedan vidare som skådespelare i många produktioner. En mångsidig teater entusiast med många strängar på sin lyra.

Men det är inte bara skådespeleriet som har lockat. Här finns en stor nyfikenhet som inte räds utmaningar. Ett “öppet sinnelag” som Karlsson i Hemsöborna säger

Vår lysmask har också visat upp en bredd i sitt teaterkunnande som teaterledare de senaste åren för barngrupper inom kulturskolans verksamhet. Har även varit aktiv och drivande i föreningens gästspelsarbete. Ansvarat för café verksamheten. 

Det finns många grenar i Lysets stora teaterträd och när grenar vuxit eller behövt stöttning så har 2019 års Lysmask funnits just på den grenen.

Omtanken och kärleken till föreningen har också fått vår Lysmask att stötta den mycket viktiga gren i en förening som heter aktivt styrelsearbete.

Men att det är på scenerna vår lysmask kanske lyser allra mest har vi sett inte bara på lysets egen Kungsteater utan även på andra tiljor där hon bjudit publiken på sin bredd, talang, och entusiasm.

Sin vagga och fostran har hon i Teaterföreningen Lyset och det är med stolthet vi ser henne utvecklas även i andra sceniska sammanhang och nya möten.

Lysande och görsköj helt enkelt!

För sitt engagemang och ansvarstagande. För sin nyfikenhet, passion och entusiasm. För ett riktigt stort finskt sisu, ett jävlar anamma helt enkelt, går 2019 års Lysmask till Bella Vehkamäki.