FÖRESTÄLLNING

Häxfeber

AV Manuset bygger på: En folkhögskoleuppsättning, litteratur, artiklar samt egna reflektioner

Anna Jansdotter hade gått på Skara skolscen och var nu tillbaka till Karlskoga. Tanken från början var att sätta upp en favoritpjäs, Artur Millers, Häxjakten. Tyvärr fick inte Amatörteatern rättigheterna att spela pjäsen. Viljan att göra något kring temat fanns kvar och Anna hittade så småningom en pjäs som hade spelats i en Folkhögskoleuppsättning. Anna fick tillstånd att bearbeta och utveckla pjäsen som blev föreställningen Häxfeber. Den handlade om Häxprocesserna i Sverige på 1600-talet och vi fick följa människorna i en fiktiv by. Torbjörn Melin var scenograf och hela gymnastiksalen på Skranta fylldes med sand för en riktig medeltida miljö. Jan Magnusson gjorde nyinspelad suggestiv musik till föreställningen.

FÖRESTÄLLNINGSBILDER

PRESS

PREMIÄR 8 april 1988
SPELPLATS Skrantahuset
MEDVERKANDE

Anna i Pilgården: Eva Dällerud
Gabriel i Pilgården: Mikael Larsson
Excellensen/Riksrådet/Generalen/Guvernören Harald Stake/Sten Stensson: Roland Johansson
Biskop Zacharias Klingenstierna/Peder i Aspgården/Byprästens röst: Bo Fredell
Rådman Magnus Gripenklou/Anders i Kopparängen: Stefan Berg
Bödeln/Mäster Håkan: Per Sandén
Visgossen: Patrik Carlberg
Fogden: Mikael Larsson
Knektarna: Klas Olsson, Jan Henriksson
Maria i Holta/Kvinnan i skamstocken: Annika Joneskär
Karin Eriksdotter: Gunvor Jansson
Byfånen: Peter Krantz
Börtha i Aspgården: Gunvor Jansson
Lisa i Aspgården: Anna-Linda Axelsson
Helga i Björkviken/Gunilla i Vallgården: Diana Lindén
Victoria i Björkviken: Sima Andersson
Lina i Björkviken: Anna Wilhelmsson
Elin i Kopparängen: Malin Andersson
Malin i Mo: Christel Strandberg
Sara i Mo: Ramona Johansson
Olav i Vallgården: Mikael Olsson
Ingrid i Stenhöjden: Inger Svensson
Maria i Stenhöjden: Maria Svensson
Per Karlsson/Tiggare: Carl-Henrik Lindén
Stina i Granåsen: Malin Heuman
Sofia i Ale: Anita Johansson
Tiggerska: Anna Holm

PRODUKTION

Textbearbetning: Anna Jansdotter & Jan Magnusson
Regi: Anna Jansdotter
Scenografi: Torbjörn Melin
Rekvisita: Toire Ericsson
Rytmarrangemang/Rytmprogrammering: Jan Magnusson
Teknik: Petri Tarakkamäki, ”1871”
Affisch: ”1871”
Program: Anna Jansdotter, Jan Magnusson
Foto: Bo Fredell
Kostym och Mask: Skådespelarna själva i studiecirkelform
Ljudinspelning: Skrantahusets studio
Produktion: Kulturföreningen Lyset, Teaterverkstaden, Studiefrämjandet, Skrantahuset