Lysistrate

• PREMIÄR: 6 april, 1986
• SPELPLATS: Skrantahuset
• ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR: 8

”Lysistrate breddar utbudet i Karlskoga” /Per Yngve Andersson, NA

Vi kan glädjas åt att Karlskga kan erbjuda lysande amatörteater” /Fria Ord, KT

Samtidigt som Blommornas stad väckte starka reaktioner 1985 hade Bofors och Karlskoga hamnat mitt i den stora vapensmugglings ”affären”. Ingvar Bratt är Boforsingenjören som är den sk källan som Svenska Freds avslöjar. Ingvar Bratt förklarar offentligt sitt handlande som ” ett moraliskt ställningstagande”. Det är en ganska så hätsk stämning mot Bofors och allt var krigsproduktion innebär. Ingvar Bratts ställningstagande gör så småningom att han tvingas flytta från staden. När detta händer börjar vi inom amatörteatern och på Skrantahusets teaterverkstad att diskutera en tema idé där vi genom ett antal pjäser vill berätta om den aktuella situationen i Karlskoga och i Sverige.

Det blev pjäsprojektet INNERST INNE. Det blev tre pjäser på Skrantahuset och projektet avslutades med pjäsen När barnen räddade världen efter Bernard Bensons Fredsboken som skolföreställning på Folkets Hus. Ingvar Bratt kommer också till Skrantahuset som en del i repetitionsprocessen för att berätta sin historia.

I mars 1986 bildas också Kulturföreningen Lyset där idén till namnet är från den första pjäsen Lysistrate, som har premiär den 6 april 1986.

Skranta Fritidsgård hade utvecklats till ett kommunalt kulturhus med verksamheter inom teater, musik, bild och dans. Tanken med Kulturföreningen var att människor med olika kulturella intressen kunde samlas. Ett unikt steg togs för Karlskoga då det gällde amatörteatern. Över 50 amatörer var delaktiga i arbetet – skådespelare, musiker, bildarbetare och personal från Skrantahuset.

”Det sammanfattande namnet INNERST INNE syftar idémässigt på den moral som ligger till grund för varje människas förmåga och möjlighet att göra ett personligt ställningstagande eller att ta ett beslut. Trots hårt motstånd så är det Lysistrates starka vilja och mod att våga kämpa för det hon tror på som väcker kvinnorna till kamp”

 • Manus Aristofanes

 • Tolkning från gammalgrekiskan Svein Sellvig & Starros Dousexis

 • Översättning från norska Inger Zielfeldt

 • Regi Kaj Svednell

 • Scenografi Kaj Svednell

 • Producent Janne Rindar

 • Kostym Marianne Nielsen

 • Masker Anna Fredriksson, Annika Nielsen

 • Musik Göran Persson, Joachim Westman

 • Affisch Annika Nielsen

 • Teknik Bosse Lindstedt

 • Program Janne Rindar, Kaj Svednell

 • Produktion Karlskoga kommuns Teaterverkstad, Skrantahuset, Studiefrämjandet

 • Lysistrate Ingrid Hegna

 • Kalonike/Fredsvisionen Pia Rispoli

 • Kvinna i Aten/Gubbe Peter Krantz

 • Kvinna i Aten/Gubbe/Konstapel/Atensk rådsherre Mats Welander

 • Kvinna i Aten Eva Dällerud

 • Myrrine Kerstin Ahlberg

 • Kvinna i Aten/Gubbe/Provolos/Spartanskt sändebud Figge Norling

 • Kvinna i Aten/Gubbe/Konstapel/Kinesias/Atensk diplomat Joakim Berge

 • Korintiskan/Spartansk ÖB Helene Eriksson

 • Boiotiskan/Spartansk diplomat Anna-Karin Lindblom

 • Lampito från Sparta, Kvinna i Aten/Atensk ÖB Irene Bjuhr

 • Musiker Göran Persson, Joachim Westman, Joakim Högberg

Kontakt

Biljetter

.

Biljetter till våra arrangemang och till våra gästspel köper du på Turistbyrån i Karlskoga eller en timma innan föreställning vid respektive spelplats – Du kan även få information på Lysets telefon: 073-937 52 48
Karlskoga Turistbyrå: Kungsvägen 34, tel 0586-216100

.

Hitta

.